Стейки Мурас

Стейки Мурас

Стейки Мурас

Стейки Мурас

Стейки Мурас

Стейки Мурас

Стейки Мурас

Стейки Мурас

Ковбой

Ковбой

Ковбой "Мурас" сөөктүн кабыргасы. Ковбой стейк бир чоң булчуңдан жана бир нече кичине булчуңдардан турат.

Тибон

Тибон

Тибон "Мурас" - Т-түрүндөгү сөөктүү чоң эт. Бир кесим эттин эки түрү бир стейкте бириктирилет. Бул эң назик ботко жана сырлоптун ичке чети. Төмөнкү түз маанисинде оозуңузда эрип кетет.

Нью-йорк

Нью-йорк

Нью-Йорктук "Мурас" бир булчуңдан турган бир кыйла "ырайымсыз" стейк.

Ribeye

Ribeye

Кабырга көздүү "Мурас" эттин алдыңкы бөлүгүнөн кесилген эң эт.

Ваше сообщение отправлено